نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی: (شش موضوع)
37 بازدید
ناشر: انتشارات جاودانه
نقش: محقق
شابک: 978-600-5341-63-8
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
این کتاب پنجمین جلد از مجموعه کتاب های نکته های کلیدی آئین دارسی مدنی می باشد که مطالب آن در چهار مبحث تنظیم شده است که عبارتند از تأمین دلیل، اظهار نامه، دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت حق) و سازش. در این کتاب، معاونت آموزش قوه قضائیه، به صورت شناسه افزوده و با نقش گردآوری و تدوین، عنوان شده است.