نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی: کلیات و صلاحیت
41 بازدید
ناشر: جاودانه
نقش: محقق
شابک: 978-600-5341-62-1
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
این کتاب چهارمین جلد از مجموعه کتاب های نکته های کلیدی آئین دارسی مدنی می باشد که اختصاص دارد به کلیات و صلاحیت دارسی مدنی. در این کتاب، معاونت آموزش قوه قضائیه، به صورت شناسه افزوده و با نقش گردآوری و تدوین، عنوان شده است.