نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی: امور اتفاقی
39 بازدید
ناشر: انتشارات جاودانه
نقش: محقق
شابک: 978-600-5341-20-1
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
این کتاب اولین جلد از مجموعه کتاب های نکته های کلیدی آئین دارسی مدنی می باشد که به امور اتفاقی مطرح در قانون آئین دارسی مدنی پرداخته است. بنابر این مطالب کتاب مذکور در پنج مبحث تنظیم شده است که عبارتند از تأمین خواسته، ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای متقابل و اخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی. در این کتاب، معاونت آموزش قوه قضائیه، به صورت شناسه افزوده و با نقش گردآوری و تدوین، عنوان شده است.