نگاهی به عقائد شیعه
44 بازدید
ناشر: مؤلف
نقش: نویسنده
شابک: 975-964-04-5142-7
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مطالب این کتاب در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول که مربوط به کلیات است، عقائد شیعه در باره تفکر و تقلید و نیز عقائد شیعه در باره تکلیف مطرح شده است. در بخش دوم که تحت عنوان اصول دین تنظیم شده است، عقائد شیعه در باره خداوند، عقائد شیعه در باره پیامبران، عقائد شیعه در باره امامان، و همچنین عقائد شیعه در باره برزخ، معاد و قیامت توضیح داده شده است. در بخش سوم این کتاب مطالب گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از عقائد شیعه در باره إسراء و معراج و عقائد شیعه در باره رجعت.