شمول عاقله بر پدر جانی
48 بازدید
محل نشر: کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، ج 8
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/01/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی