دیه کفار معاهد
46 بازدید
محل نشر: کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ج 8 ص 319
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی