عدم ضمان نسبت به صدمات وارده در صورت عدم انتساب
46 بازدید
محل نشر: کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ج 8 ص 283
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی