عدم انتقال تعهد به ورثه در کفالت بدنی = کفالت احضار
46 بازدید
محل نشر: کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ج 8 ص 99
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی