تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 1 
1368 
حوزوی 
حوزه علمیه قم 
14.79 
سطح 2 
1377 
حوزوی 
حوزه علمیه قم 
16.86 
سطح 3 
1375 
حوزوی 
حوزه علمیه قم 
17.39 
خارج 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
0.00 
فوق لیسانس 
1391 
حقوق جزا و جرم شناسی 
جامعه المصطفی العالمیه 
16.99 
دکترا 
1392 
حقوق جزا و جرم شناسی 
معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضاییه 
19.50